Kiimassuo osayleiskaava

Kaupungin tavoitteena on varautua osayleiskaavan avulla Somerontien varren logistiikka-
ja työpaikka-alueen ja teollisuusalueiden laajentumiseen Tammelan kunnan
rajalla sekä Envitec - alueen laajentumiseen ja toisaalta muodostaa puskurivyöhyke
Kiimassuon ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ja muun maankäytön väliin.
- Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.6.2010.
- Kaava on tullut voimaan 9.8.2010.