Keskustaajama   yleiskaava

Yleiskaava on joustava, kehityksen peruslinjat osoittava suunnitelma. Keskustaajama yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavan tavoitteet toteutuvat yksityiskohtaisemman kaavoituksen, osayleiskaavat ja asemakaavat, ja muun suunnittelun avulla.

Yleiskaavoituksessa kestävää kehitystä edistäviä päätekijöitä ovat pitkällä aikavälillä ehjä ja kiinteä kaupunkirakenne sekä olevien ympäristöarvojen ja rakenteiden hyväksikäyttö. Yleiskaavan avulla voidaan myös säilyttää korvaamattomia luonnonvaroja ja määritellä kullekin alueelle kestävää kehitystä tukeva käyttö.
- Yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.6.1993.