Kaupunkipuisto teemaosayleiskaava 

Teemayleiskaavan tavoitteena on keskustan ja siihen liittyvien alueiden vahvuuksien ja houkuttelevuuden koheneminen. Teemayleiskaavassa tarkentuu ulkoilureitistö ja reitin eri osien luonne.
Teemaosayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.11.2014. Kaava on tullut voimaan 22.12.2014