Kaupunkipuisto teemaosayleiskaava 

Teemayleiskaavan tavoitteena on keskustan ja siihen liittyvien alueiden vahvuuksien ja houkuttelevuuden koheneminen. Teemayleiskaavassa tarkentuu ulkoilureitistö ja reitin eri osien luonne.
- Teemaosayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.11.2014.
- Kaava on tullut voimaan 22.12.2014