VIEREMÄ II C ASEMAKAAVAMUUTOS

 Asemakaavan muutos käsittää Lintukedontien ja Pikkulinnuntien välisen katualueen ja siihen liittyvän pohjoisella puolella olevan puistoalueen, jonka kautta kulkee tiekunnan hallinnoima tie pohjoiseen Inkintien ja rasitetienä Jaanintien varren kiinteistöille.
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 5.2.2024 kaupunginhallituksessa.
- Kaava on tullut voimaan 25.3.2024.

  • Kaavakartta 22.9.2023
  • Kaavamääräykset
  • Kaavaselostus
  •