uusikylä iii b -asemakaavamuutos

Kaavamuutos koskee kortteleita 25 ja 28 Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisellä alueella. Alue kuuluu valtakunnallisesti mer­kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 10.10.2023 kaupunginhallituksessa.
- Kaava on tullut voimaan 28.8.2023.