aA
 
 
aA
 

Uusikylä III A

punatiili4.jpg
 
 

Uusikylä III A asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos käsittää Sepänhaassa sijaitsevan Kuhalan kaupunginosan korttelin 27 sekä siihen liittyviä liikenne-, puisto- ja katualueita.

Kaavamuutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.11.2011.
Kaava on tullut voimaan 19.12.2011.


 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit