Kaava-alueen rajaus ortokuvassa
Kaava-alueen rajaus ortokuvassa

Uusikylä II N asemakaavamuutos

Kaavamuutos koskee  Kauppakadun varrella korttelissa 42 olevaa kolmea kiinteistöä, 3:21, 3:22 ja 3:42 Kyläkadun ja Uusikadun välisellä alueella.

Kaavaehdotus hyväksyttiin 20.1.2020 kaupunginhallituksessa.
Kaava on tullut voimaan 2.3.2020.