Kaava-alueen sijaintikartta
  Kaava-alueen sijaintikartta

Uusikylä I A asemakaavamuutos

Asemakaava käsittää Yhtiönkadun, Oikokadun, Kauppakadun, Keskuskadun ja Loimijoen välisen alueen.

Asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.6.2015.
Kaava on tullut voimaan 11.8.2015.