RATASMÄKI I ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos käsittää Ratastien pohjoispuolella kaupungin omistuksessa olevan korttelin 583 ja siihen liittyvät erityis- ja katualueet.
- Kaupunginarkkitehti on hyväksynyt ehdotuksen 10.4.2024 viranhaltijapäätöksellä.
- Kaava on tullut voimaan 23.5.2024.