Kiimassuo asemakaava

Asemakaava käsittää olevat Kiimassuon osayleiskaavassa osoitetut jätehuollon alueet ja siihen liittyvät teollisuusalueet sekä niiden laajennukset.
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 31.8.2015 kaupunginvaltuustossa.
- Kaava on tullut voimaan 9.11.2015.