Kaikula II A asemakaavamuutos 

Asemakaavan muutos käsittää Kaikulantien ja Viljelyksentien välisen alueen korttelin 312 tontit 10-12 ja niihin rajautuvan puistoalueen sekä korttelissa 303 sijaitsevan Sahratien, Leppätien ja Harjutien väliin jäävän tontin.
- Kaavaehdotus hyväksyttiin 22.5.2017 kaupunginhallituksessa.
- Kaava on tullut voimaan 3.7.2017.