voimaan tulleet asemakaavat

Kuva asemakaavasta
                                                                                                                                 Ote kaavojen hakemistokartasta