Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen Monikylän suunnittelun aloittamisesta kesäkuussa ja valtuusto myös tulee päättämään rakentamisen aloittamisesta. Suunnitelmien mukaan rakentamispäätös tehdään vuoden 2019 lopulla.

Monikylän rakentamisen ja siihen liittyvän suunnittelun valmistelusta on vastuu Teknisellä toimialalla ja pedagogisen suunnittelun valmistelusta vastaa tulevan rakennuksen käyttäjänä Sivistys- ja tulevaisuustoimiala.

Kaupunginvaltuuston kesäkuisen päätöksen mukaisesti Monikylä tulee sijoittumaan nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille ja monitoimikeskusmuotoiseen rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – so. nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja (esim. oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja). Rakennukseen sijoittuvan liikuntasalin koosta ei kesäkuussa vielä päätetty.

Syksyn 2018 aikana päivitettyjen oppilasennusteiden mukaan Forssan kaupungin op­pi­las­mää­rä pienenee tulevina vuosina arvioitua enemmän syntyvyyden vähetessä odotettua nopeammin. Lasten määrän väheneminen tulee vaikuttamaan muun muassa perusopetuksen palvelutarpeeseen merkittävästi.

Em. oppilasennusteiden muutokset huomioiden Sivistys ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt osana Pärjäävä Forssa –talouden tasapainottamisohjelmaa selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä tulevaisuuden oppilasennusteita valtuuston kesäkuista päätöstä paremmin huomioivat vaihtoehdot Monikylään sijoitettavista perusopetuksen palveluista (vrt. tuleeko Monikylään yläkoulupalveluja vai ei). Lautakunta käsittelee ko. selvitystä ja tekee kaupunginhallitukselle mahdollisen tarkennusesityksensä uudisrakennukseen sijoitettavista palveluista 12.12.2018. Samassa yhteydessä lautakunta tekee oman esityksensä Monikylään rakennettavan liikuntasalin koosta. Kaupunginhallitus tulee käsittelemään salin kokoa sekä mahdollista tarkennusesitystä 17.12.2018. Kaupunginvaltuusto tekee päätöksensä ko. asiasta 10.1.2019.

Forssan kaupunginvaltuusto 14.1.2019

Monikylän suunnittelun ja toteutuksen periaatteet harkinnassa. Forssan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan Monikylän/ monitoimikeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettavia periaatteita. Pitkän keskustelun jälkeen valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun. Valtuusto edellyttää, että asia tuodaan valtuuston käsittelyyn maaliskuun aikana.

Forssan kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2019 Monikylän suunnittelun periaatteista

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.3. Forssan uuden Monikylän suunnittelun periaatteista. Monikylästä tulee varhaiskasvatuksen ja peruskoulun 1. - 9. -luokkien sekä pienryhmien oppimiskeskus. Monikylään suunnitellaan lisäksi n. 1200 m² lattiapinta-alalla oleva liikuntasali. Liikuntasalin rakentamiseen haetaan valtionavusta.