Osallistaminen

Monikylä –hanke vaikuttaa merkittävästi suuren osan kaupunkilaisten palveluihin ja siksi myös hankkeen suunnittelussa huomioidaan kuntalaisten osallistaminen. Itse kohdeyhteisöt – nykyisten Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien sekä Kuhalan ja Tölön koulujen lapset ja aikuiset – ovat luonnollisesti erityisessä roolissa kuulemisen ja yhteisen vuoropuhelun osalta, mutta myös muut kuntalaiset sekä yhteistyökumppanit pääsevät kertomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan uudesta tilasta.

Osallistamiseen liittyvistä foorumeista ja kyselyistä viestitään näillä sivuilla.