Lapsiystävällisin – järkivihrein
– ja meidän oma!

Forssassa on viime vuosina valmisteltu ratkaisua koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilaratkaisuiksi. Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – eli nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja, esimerkiksi oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Kaupunginvaltuuston 2018 kesäkuinen päätös käynnisti Forssan historian suurimman ja laajimmin eri palveluja koskevan hankkeen.  Hanke on saanut työnimekseen Monikylä, joka kuvastaa hankkeessa suunnittelusta toteutukseen tavoiteltavaa yhteisöllisyyttä ja monitahoista yhteistyötä.  Hankkeen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaupunkistrategian arvot ja sisällöt. Ennen kaikkea kestävä elämäntapa ja järkivihreys sekä lapsiystävällisyys saavat eri tulokulmineen hankkeessa suuren sijan.

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja arvon antaminen sekä osallisuus ovat arvoja ja lähtökohtia, jotka painottuvat kaikessa Monikylään liittyvässä suunnittelussa. Valmistelussa on sitouduttu läpinäkyvyyteen, mikä tulee näkymään etenkin hankeen viestinnässä.

Kunnianhimoisena, mutta realistisena tavoitteena on, että Monikylästä tulee juuristamme ponnistava tämän ajan sekä tulevaisuuden kasvatuksen ja opetuksen haasteisiin vastaava oppiympäristö, jossa varhaiskasvatus- ja koulupäivä sekä etenkin lasten ja nuorten vapaa-aika saavat arvoisensa puitteet. Meidän itsemme näköinen, meille paras. Meidän oma Monikylä.

Mitä on meneillään tällä hetkellä?

11.9.2020

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten kokouksessaan 22.6.2020. Samassa kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 tehdyin rajauksin.

Valtuuston päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeutta vaadittiin kumoamaan Forssan kaupunginvaltuuston päätös ja kieltämään päätöksen täytäntöönpano valituksen käsittelemisen ajaksi. Perusteena valitukselle oli päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä.

Kaupunginvaltuusto kumosi 22.6.2020 pidetyn kokouksen valituksenalaisen päätöksen kokouksessaan 17.8.2020, jolloin päätöstä koskeneen valituksen käsittely kävi tarpeettomaksi. Päätöksen kumoamisen jälkeen kaupunginvaltuusto käsitteli asian uudelleen ja teki uuden päätöksen, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimikeskuksen rakentamista koskevat suunnitelmat ja nettokustannukset.

8.9.2020 Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodin sekä Kuhalan ja Tölön koulujen henkilöstö kokoontui tilaisuuteen, jossa esiteltiin projektin tilannekatsaus ja luku-/toimintavuoden 2020-2021 pedagogiseen suunnitteluun liittyvää työskentelyä.

Katso mitä tapahtuu seuraavaksi.

Arkkitehtisuunnittelu jatkuu.

                           Lasten Forssa -logo                              Järkivihreä Forssa -logo