Ojalanmäki

Ojalanmäki tulee muodostamaan laajemman omakotiasumisen kokonaisuuden. Ojalanmäen eteläosa sijoittuu pienelle, suojaisalle ja loivasti etelään antavalle peltoalueelle, joka tarjoaa ihanteelliset olosuhteet omakotiasumiseen ja oman puutarhan perustamiseen. Alueen rakentamistapaohjeet on tehty asemakaavoituksen yhteydessä ja ne auttavat viihtyisän asuinympäristön luomisessa. Asuinalueen lähistölle on asemakaavassa osoitettu leikkipuisto.

Kunnallistekniikka on valmiina. 

Vesi- ja viemäriliittymät (eivät sisälly tontin hintaan)

Perustietoja

Etäisyydet

Forssan kaupungin etusivun oikeasta reunasta löytyy Karttapalvelut, josta voi etsiä vapaita tontteja.  Tonttiesitteet löytyvät avaamalla Asuminen - Tontit.

Havainnekuva uudesta Ojalanmäen tonttijakaumasta.