Tekstin koko A A A

Yritystontit

Forssan kaupunki luo hyvät yrittämisen mahdollisuudet. Yritys-, tehdas-, ja liiketontteja löytyy muutamasta tuhannesta neliöstä kymmeniin hehtaareihin sekä valmiita kiinteistöjä ja muunneltavia toimitiloja - tarpeen mukaan ja joustavasti. Listaus eri yritystonteista tästä.

Kiimassuon ympäristöyritysalue, Envitech-alue

Alueella toimii jo yli 20 ympäristöalan yritystä. Alue on Suomen kärkeä lasinkierrätyksessä ja sillä on merkittävä asema valtakunnallisesti sähkö- ja elektroniikkaromun, pilaantuneen maan ja biojätteen käsittelyssä. Kiimassuolla tehdään myös biokaasua uusiutuvista raaka-aineista. Alue onkin kasvanut lyhyessä ajassa merkittäväksi materiaalivirtojen keskukseksi Pohjois-Euroopassa. 

Ratasmäen yritysalue

Noin 300 hehtaarin alue on noin kahden kilometrin päässä Forssan kaupungin keskustan palveluista. Alue sopii niin perinteiseen teollisuuteen kuin logistiikka- ja ympäristöalan toimintaankin. Erityisesti yritykset, joille elinkaariajattelu on tärkeää, voivat löytää Ratasmäestä merkittäviä synergiaetuja. Alueelle on erinomaiset yhteydet. Vieressä kulkee valtatie 2, josta on suora yhteys valtatie 10:lle. Tieyhteydet, vesi-ja viemäriverkosto, kaukolämpö, tietoliikenneverkot ja sähkö ovat kunnossa. Ratasmäen maaperä soveltuu hyvin rakentamiseen.

Muut yritysalueet

Lisäksi yritystontteja teollisuus- ja liiketoimintaan löytyy mm. Haision, Kuhalan, Kuuston, Pispanmäen ja Sortohaan alueilta.


Yhteystiedot

Antti Heinilä
tekninen johtaja
puh. (03) 4141 5340

etunimi.sukunimi@forssa.fi