Kokeileva käsityö aikuisille

 
 

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS 

Kokeileva käsityö on aikuisille tarkoitettua taiteen perusopetusta. Opinnoissa painoalueita ovat esteettinen, visuaalinen ja kulttuurinen osaaminen, perinteen taitaminen, käsityöilmaisun kehittäminen sekä käsityöllisten tekniikoiden ja materiaalien hallinta sekä käden taidot.

Aikuisten opetuksessa korostuvat heidän kiinnostuksensa kohteet käsityön eri osa-alueilla sekä heidän aiemmat opintonsa visuaalisten taiteiden alueilla. Aikuisia ohjataan laatimaan mahdollisuuksien mukaan oma opinto-ohjelmansa ja heitä kannustetaan oma-aloitteeseen opiskeluun. Aikuisten opetuksen tavoitteet ovat samat kuin käsityön yleisen oppimäärän perusteissa ja työpajaopinnoissa on määritelty. Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. Oppilas ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita sekä kehittämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Myös aikuisten käsityön taiteen perusopetus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta ja yleisen oppimäärän opinnot ovat yhteensä 500 tuntia.

Lisätiedot: suunnittelijaopettaja Marja-Leena Kangasniemi-Saari, marja-leena.saari@forssa.fi tai 03-4141 399 tai 050-9175704 
 
Facebook
 

Facebook

Seuraa toimintaamme Facebookissa.

 
Twitter
 

Twitter

Seuraa toimintaamme Twitterissä.

 
Youtube
 

Youtube

Seuraa toimintaamme Youtubessa.

 
Instagram
 

Instagram

Seuraa toimintaamme Instagramissa.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit