Käsityö lapsille ja nuorille

 
 

PIENI KÄSITYÖKOULU

Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuina, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Opetussuunnitelman mukaisesti opetus (500 h) jakaantuu kahteen vaiheeseen: käsityön perusteet 1-6 (kesto 6 vuotta) ja työpajaopintoihin (kesto 2 vuotta). Käsityön perusteissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Työpajaopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja yhdellä tai usealla käsityön osa-alueella.

Lisätiedot: suunnittelijaopettaja Marja-Leena Kangasniemi-Saari, marja-leena.saari@forssa.fi tai 03-4141 5399


 
 
Facebook
 

Facebook

Seuraa toimintaamme Facebookissa.

 
Twitter
 

Twitter

Seuraa toimintaamme Twitterissä.

 
Youtube
 

Youtube

Seuraa toimintaamme Youtubessa.

 
Instagram
 

Instagram

Seuraa toimintaamme Instagramissa.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit