Musiikkiopistoon pyrkiminen

 
 
 

Image
LOUNAIS-HÄMEEN MUSIIKKIOPISTO

PÄÄSYTUTKINNOT 2017

Perusaste ja avoin osasto

Uusiksi oppilaiksi pyrkivien tulee toimittaa hakemuksensa musiikkiopiston kansliaan toukokuun 16. päivään 2017 mennessä osoitteella Lounais-Hämeen musiikkiopisto, Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa. Hakemuslomakkeen (word-versio) voi tallentaa omalle tietokoneelle, täyttää ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen musiikkiopisto@forssa.fi. Hakemuslomakkeita saa myös Humppilan, Koski Tl:n, Someron ja Urjalan kuntien toimistoista sekä musiikkiopiston kansliasta.

Hakemusten perusteella annetaan tutkintoaika pääsykokeisiin, jotka pidetään

23.–24.5.2017 Forssassa musiikkiopistolla, Kehräämö, Wahreninkatu 11 A ja

26.5.2017 Somerolla Aholassa.Musiikkileikkikoulu

Uusien lasten ilmoittautuminen on alkanut 2.5.2017

https://www.kuntapalvelut.fi/lounaishame/

Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkiopiston kansliasta, p. (03) 4141 5800, (03) 4141 5801 ja musiikkileikkikoulusta (03) 4141 5873.


 
 

Valintakokeet ja aloittamisikä

Pyrkijän kykyjä ottaa vastaan opetusta tutkitaan testein, jotka liittyvät esim. sävelkorkeuden ja -keston erottamiskykyyn sekä musiikkimuistiin. Yksilötestissä taputetaan ja lauletaan opettajan mallin mukaan erilaisia rytmejä ja melodioita. Lisäksi pyrkijä laulaa yhden vapaavalintaisen laulun. Mikäli pyrkijä on saanut jo laulun tai jonkin soittimen opetusta tai hän on soittimen käytössä harjaantunut, häntä pyydetään antamaan osaamisestaan näyte.

Sopiva musiikkiopintojen aloitusikä on hyvin henkilökohtainen asia. Myös valintakokeissa menestyminen on hieman ennalta arvaamatonta. Kysymys on keskittymiskyvystä, jota tarvitaan vaikkapa toistamistehtävissä.

Valintakokeet pyritään tekemään niin monipuolisiksi, että ne soveltuvat kaikille ikäryhmille. Yli 11-vuotiaille testi on kaksivaiheinen: kuuntelutesti ja yksilötesti. Kuuntelu kestää ½ tuntia ja yksilötesti noin 15 min.

Arvioijina on opettajista koostuva kolmen hengen ryhmä. Vanhemmat eivät ole mukana testitilanteessa.

Mitään alaikärajaa valintakokeissa ei ole, mutta harkinta ennen kokeeseen menoa on paikallaan! Mikäli oppilaspaikka onnistutaan saamaan, nuorelle oppilaalle olisi löydettävä sopiva opettaja ja juuri siinä aineessa, joka kiinnostaa.

Uusiksi oppilaiksi pyrkivien tulee toimittaa hakemuksensa musiikkiopiston kansliaan joko sähkö- tai kirjepostina. Jos hakemus toimitetaan sähköpostina, tallennetaan oheinen hakulomake omalle tietokoneelle, täytetään ja lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen musiikkiopisto@forssa.fi. Postin kautta hakemus lähetetään osoitteeseen Lounais-Hämeen musiikkiopisto / kanslia, Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa.

Hakemusten tulee olla musiikkiopistolla määräaikaan mennessä. Niiden perusteella annetaan testiaika pääsykokeisiin, jotka järjestään toukokuun viimeisellä viikolla Forssassa ja Somerolla.

 
 
Linkit
 

Linkit