Liikuntalinkit

 
 

Liikuntalinkkejä

Forssa on aktiivinen liikunta- ja urheilukaupunki. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimijoiden sekä eläkeläis- ja potilajärjestöjen kanssa. Paikallisten järjestöjen ja liikuntatoimijoiden linkit löydät tästä.

Liikuntatoimi on kerännyt kuntoliikuntamahdollisuudet samoihin kansiin.  Tutustu työikäisten liikuntatarjontakalenteriin ja eläkeläisten- ja erityisryhmien liikuntatarjontakalenteriin.

Liikuntatoimi ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY on kerännyt yhdessä liikuntaohjeita asiakkaiden ja kuntalaisten kotiharjoitteluun.  Materiaalipankista löydät ohjeita niin ikäihmisille kuin työikäisillekin.