valmentava opetus

 
 

Valmentava opetus 4-7 -vuotiaat

63 tuntia /vuosi.  

Kesto 1 - 3 vuotta aloitusiästä riippuen.  

Valmentavissa opinnoissa luodaan pohja myöhemmille opinnoille. Opetuksen lähtökohtana on lapsen luontainen leikki, uteliaisuus ja into ottaa selvää ympäristöstään. Opetuksessa luodaan tilanteita, joissa lapsi voi tehdä aistejaan käyttäen havaintoja. Tieto ja taito syventyvät omien kokemusten kautta. Alusta alkaen on myös tärkeää oivaltaa, ettei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa tapaa tehdä kuvaa.