Tekstin koko A A A

Uutiset

Mediatiedote: Kaupungin tilinpäätös on valmistunut
Forssan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Kaupunginjohtaja Kesäniemi toteaa katsauksessaan kaupungin palvelujen ja talouden olevan kunnossa sekä investointitarpeiden olevan odottamassa. Myös elinvoiman lisäämiseen tullaan kiinnittämään huomiota.

Julkaistu 30.03.2017

Mediatiedote: Kaupungin tilinpäätös on valmistunut

Mediatiedote 30.3.2017

 

Kaupunginjohtaja Kesäniemien katsauksessa palvelut ovat kunnossa

Forssan kaupungin palvelut ovat tutkitusti hyvässä kunnossa. Kaupunki osallistui kuntapalvelututkimukseen jo yhdeksännen kerran. Tutkimuksessa puistot ja viheralueet sekä rakennetun ympäristön viihtyisyys saivat korkeat arvosanat. Myös koulutukseen ja harrastusmahdollisuuksiin oltiin erittäin tyytyväisiä, samoin terveyspalveluihin sekä lasten päivähoitopalveluihin. Parannettavaakin jäi ainakin seuraavissa toiminnoissa: yritystoiminnan edistäminen ja kaupungin yhteistyö naapurikuntien kanssa.

Talous kunnossa, mutta investointitarpeita on odottamassa

Vuosi 2016 toteutui taloudellisesti paremmin kuin talousarviossa ennakoitiin.  Kaupungin tulos on 3,1 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa myös jonkin verran varautumista tulevaisuuteen. Vuosikate nousi 9,1 miljoonaan euroon eli 525 euroon/asukas. Hyvään tulokseen vaikuttivat mm. verotulojen ja valtionosuuksien talousarviota parempi toteutuminen, miljoonan euron pakollisen varauksen purkaminen hyvinvointikuntayhtymän alijäämän kattamiseen, toimialojen budjettikuri ja kilpailukykysopimuksen vaikutus lomapalkkavelkaan.

Tilinpäätös sisältää 3 miljoonan euron investointivarauksen tekemisen koulutilojen peruskorjaukseen tai rakentamiseen. Helmikuussa 2016 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaan kaupungilla on runsaasti kertynyttä korjausvelkaa. Kaupunki joutuukin tulevaisuudessa investoimaan varmuudella mm. kouluihin, päiväkoteihin ja liikuntatiloihin. Seudullinen keskuskeittiöselvitys valmistui ja neuvottelut mahdollisista jatkotoimenpiteistä Tammelan kanssa ovat käynnissä.

Palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtävien palveluverkkoratkaisujen jälkeen laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja tarkennetaan investointiohjelmaa vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan. Koska kyseiset päätökset vielä puuttuvat, kaupungin voimassa oleva investointiohjelma sisältää vain pieniä ja kiireellisiä peruskorjauskohteita. Varautuminen tuleviin rakennusinvestointeihin investointivarauksella on tarpeen. Tällä tavalla voidaan pienentää investoinnin poistojen määrää tulevaisuudessa.

Kaupungin lainamäärä on alhainen. Lainamäärä on 1.743 euroa/asukas, mikä on reilusti alle koko maan keskiarvojen. Myös konsernivelka on alle maan keskiarvojen.  Konsernivelkaa on 3.463 euroa/asukas.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus

Alkusyksyllä käynnistyi sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen ja yhteisyrityksen perustamiseen liittyvä kilpailutusprosessi. Kunnat delegoivat kilpailutusprosessin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Lopullinen päätös asiasta tehdään kussakin omistajakunnassa aikanaan yhteisyrityksen ja Oma Hämeen välillä.

Elinvoiman lisääminen

Kesäniemen mukaan elinkeinopolitiikan uusi toimintamalli hakee edelleen muotoaan. Osana uutta toimintatapaa ja organisointia toteutettiin Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy:n ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n fuusio.  Forssan Yrityskehitys Oy aloitti 1.7.2016.

Yhtiön strategiatyö alkoi syksyllä. Vuoden 2017 aikana tullaan ottamaan käyttöön uusi toimintapa, jossa otetaan huomioon kuntakentän muutos. Keskiöön nostetaan elinvoiman lisääminen ja yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö. Nyt on lähdettävä rohkeasti uudistamaan FYK:n toimintaa. Selkeäksi tavoitteeksi on asetettava niin väkiluvun kuin yritystenkin määrän lisääntyminen.

Väkiluvun vähentyminen on jatkunut jo pitkään. Vuodesta 2000 kaupungin väkiluku on pudonnut noin 1.100 henkilöllä. Kahdenkymmenen vuoden aikana väkiluku on pudonnut vuosittain muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Väkiluku oli vuonna 1996 19 335, nyt 17 328. Sama kehitys vaivaa koko seutukuntaa missä väkimäärän pudotus on ollut vuosien 2005 – 2015 aikana 5,4 %.

Myös työpaikkojen määrän pudotus on ollut samaan aikaan rajua. Työttömyys on korkea edelleen, keskiarvo v. 2016 oli 14,9 %.

Vuoden 2017 talousarvion tavoitteina ovat kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman laatiminen, samoin kaupungin ja Yrityskehityksen toimintojen ja rajapinnan selkeyttäminen.

Kuntien välisen yhteistyön merkitys tulee korostumaan jatkossa. Forssan seutukunta menestyy parhaiten tekemällä yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita yhteisen henkilöstön käyttö.

Kesänimemi haluaakin kiittää koko kaupungin henkilöstöä erinomaisen tuloksen tekemisestä. Erityinen kiitos kuuluu kaupungin johtoryhmälle, joka uuden kaupunginjohtajan valintaprosessin aikana osoitti johtajuutta ja erinomaista ammattitaitoa.

Kesäniemi korostaa tätä työtä tehtävän yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Hänen mukaansa yhdessä pystymme kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja tekemään tarvittavat päätökset. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa parhaiten tekemällä itse. Kesäniemi uskoo, että Forssalla on edessään hyvä tulevaisuus kasvavana seutukaupunkina. 

Lisätietoja:

- kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh (03) 4141 5260, 050 564 0001, 
sähköposti:  jari.kesaniemi@forssa.fi

- talousjohtaja Leena Järvenpää, puh (03) 4141 5210, 050 564 0006, 
sähköposti:  leena.jarvenpaa@forssa.fi

Mediatiedote liitteenä, jossa tilinpäätös esitetty powerpoint-kuvina.

 

HUOM! Forssan Lehdessä on esitetty virheellisesti kaupungin tilinpäätöstiedot. Oikeat luvut on esitetty liitteenä olevassa kuvassa.

‹ Takaisin Kaikki uutiset ›

Karttapalvelu

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Ladataan tapahtumia...

Tilanvaraus