Tekstin koko A A A

Uutiset

Kuntavaalit 2017
Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017. Kuntavaaleissa valitaan Forssan kaupunginvaltuusto 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Julkaistu 29.03.2017

Kuntavaalit 2017

Valtuutettujen määrä

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Forssan kaupunginvaltuustoon 43 valtuutettua ja heille kuntalain 11 §:n 1 momentin mukainen määrä varajäseniä 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä myös kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungintalon pääoven vieressä.

Vaalimainonta

Kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin hallinnassa tai määräämisvallassa olevilla alueilla keskiviikkona 22.3.2017. Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalin toimittamisesta eli viimeistään 13.4.2017.

Vaalimainokset sijoitetaan liitteenä olevan kartan osoittamiin paikkoihin. Vaalimainokset asetetaan telineisiin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella on kaksi rinnakkaista vaalimainospaikkaa.

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue           Äänestyspaikka

1. Teatteritalo         Teatteritalo, Torikatu 8
2. Heikka                Heikan koulu, Saksankatu 23
3. Talsoila               Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34
4. Kaupungintalo     Kaupungintalo, Turuntie 18
5. Kuhala                Kuhalan koulu, Opintie 4
6. Kojo                   Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
7. Tölö                    Tölön koulu, Pihlajakatu 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.–4.4.2017. Forssassa äänestyspaikkoina ovat:

Kartanokeskus, Kartanonkatu 11
Prisma-keskus, Tapulikuja 6
Kaupungintalo, Turuntie 18

Äänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Kartanokeskus ke–pe ja ma-ti klo 10–17, la klo 10–16, su klo 12–16
Prisma-keskus ke–pe ja ma-ti klo 12–19, la klo 10–16, su klo 12–16
Kaupungintalo joka päivä klo 10–16.

Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen, Rimpikodon ja Tyykihovin palvelukeskukset, Attendo Retonkihovi, Vanhan Kutomon Hoivakoti Pumpuli, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan valokuva.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.3.2017 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Ilmoittautumislomakkeita saa palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan keskushallinnon hallintopalveluissa, p. 41 411. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.

Lautakunnan yhteystiedot ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Keskusvaalilautakunnan ja sen kanslian (hallintopalvelujen) yhteystiedot:
– käyntiosoite Kaupungintalo (2. krs), Turuntie 18
– postiosoite PL 62, 30101 Forssa
– puhelinvaihde (03) 41 411
– faksi 03 4226 583
– sähköposti vaalit@forssa.fi
– toimisto avoinna ma klo 9–16, ti–pe klo 9–15

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä klo 9–15 keskushallinnon hallintopalveluissa (kaupungintalon 2. krs).

Forssassa 10.2.2017

Keskusvaalilautakunta

‹ Takaisin Kaikki uutiset ›

Karttapalvelu

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Ladataan tapahtumia...

Tilanvaraus