Uutiset

 
 

Uutiset

Tiedote korkeusjärjestelmän vaihdosta

28.06.2017

Tiedote korkeusjärjestelmän vaihdosta

Forssan kaupunki siirtyy vuoden 2018 alusta alkaen käyttämään uutta valtakunnallista N2000- korkeusjärjestelmää. Kaupunki on siirtynyt jo aikaisemmin käyttämään uutta valtakunnallista EUREF FIN/ ETRS-GK24 – tasokoordinaatistoa.

 

Forssan kaupungilla on käytössä kaksi eri korkeusjärjestelmää, kantakaupunginalueella oma erillinen korkeusjärjestelmä NF (lähellä valtakunnallista NN-järjestelmää) ja haja-asutusalueella N60-korkeusjärjestelmä. Korkeusjärjestelmän muutos perustuu julkisen hallinnon suositukseen (JHS 163). Maanpinta kohoaa jääkauden aiheuttaman painumisen palautuessa. Korkeusjärjestelmiä joudutaan tästä syystä uusimaan n. 40 – 50 vuoden välein. Maankohoaminen on erilaista eri puolella Suomea. Forssan vanhan NF- korkeusjärjestelmän ja uuden N2000 – järjestelmän ero esimerkiksi kaupungin keskustassa on noin +0.47 metriä. N60-korkeusjärjestelmän ja N2000-järjestelmän ero haja-asutusalueella ero on +0.29 metriä.

Siirtymispäivästä 1.1.2018 alkaen kaupunki ottaa eri paikkatietopalveluissaan käyttöön uuden N2000-korkeusjärjestelmän. Forssan kaupungin toimittamat kartat ja tiedostot ja maastomittauksen korkeudenmääritykset ovat siirtymispäivästä alkaen N2000- järjestelmän mukaisia.

Korkeusjärjestelmän muutokseen pitää kiinnittää erityistä huomiota 

Korkeusjärjestelmän vaihtaminen vaikuttaa erityisesti rakennuslupapiirustusten sisältöön ja rakentamiseen. Mittauksia ja suunnitelmia tehdessä tulee erityisen tarkasti selvittää, minkä järjestelmän korkeudesta kulloinkin on kyse ja varmistaa, että työhön liittyvät korkeusasemat ovat samassa korkeusjärjestelmässä. Ennen järjestelmän vaihtoa aloitetut suunnitteluprojektit saatetaan loppuun vanhassa korkeusjärjestelmässä. Siirtymisajankohdan jälkeen aloitettavat projektit käynnistetään ainoastaan uudessa N2000-korkeusjärjestelmässä. Siirtymäkautena tulee erityisen tarkasti selvittää aineistossa käytetty korkeusjärjestelmä ja varmistaa, että korjaus tehdään oikeaan suuntaan. Muistisääntönä voi pitää sitä, että maa on kohonnut, jolloin uudemman järjestelmän arvot tulee olla suuremmat kuin vanhan järjestelmän. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että kaikissa piirustuksissa on selkeät merkinnät käytetyistä tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä ja tiedotettava asiasta työmaan sisällä. Rakennuslupahakemuksissa tulee järjestelmän vaihtopäivästä alkaen käyttää pelkästään N2000- korkeusjärjestelmää. Rakennuksen korkeusaseman maastoon merkintä tehdään vaihtopäivästä alkaen ainoastaan N2000- korkeusjärjestelmässä, vaikka suunnitelmissa olisi käytetty vanhaa järjestelmää.

Jos olet epävarma korkeuksiin liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä!

Lisätietoja: kaupungingeodeetti Aki Härmä p. (03) 4141 5330

maanmittausinsinööri Armi Lempinen p. (03) 4141 5334

 Linkit: JHS 163: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS163/JHS163.pdf