Tekstin koko A A A

Kartta ja paikkatietopalvelu

 

Toimii Forssan kaupungin karttalaitoksena, joka valmistaa digitaalisia ja graafisia karttoja sekä toimittaa teema- ja kuva-aineistoja asiakkaiden tilausten mukaisesti. Karttajärjestelmä on Xcity, josta voidaan toimittaa digitaalista kartta- tai kuva-aineistoa useissa eri tiedostomuodoissa ja tietosisällöltään vapaasti rajattuna. 

 

Forssan kaupungilla on tekijänoikeus valmistamiinsa kartta- ja kuva-aineistoihin. Niiden myynti, levitys ja käyttäminen esimerkiksi julkaisupainatuksissa tai omilla www-sivuilla on tekijänoikeuslain nojalla sallittu vain maankäyttöpalvelun myöntämällä luvalla.

 

Opaskartta

Painettuja nelivärisiä opaskarttoja, keskusta 1:10 000 ja haja-asutusalue 1:30 000, on myytävänä ja keskustan A3-kokoista opaskarttaa on saatavana maksutta Kaupungintalon palvelupisteessä. 

 

Digitaalisen opaskartta-aineiston hinta on 20 € + alv (rajattu käyttöoikeus)

 - 200 € + alv (ei käyttörajoitusta). Tulosteet alkaen 14 € + alv.

 

Kantakartasto

  

 

Digitaalisesti XCity-ohjelmistolla ylläpidettävä kartasto (noin 50 km²) koostuu useista tietoelementeistä, jotka ovat vapaasti yhdisteltävissä asiakkaan tarpeen mukaan: mm. kiinteistörajat, rakennukset, rakenteet, maastokuviot, kasvillisuus, vesistöt, liikenneväylät, korkeuskäyrät ja -luvut, kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot, sähkölinjat ja maaperätutkimuspisteet. Karttatulosteiden mittakaavan voi valita vapaasti.

 

Koijärven, Matkun ja Suonpään kylien alueilta on graafista kantakarttaa mittakaavoissa 1:1000 ja 1:2000. 

 

Digitaalisen kantakartta-aineiston hinnat alkaen 20 € + alv, 

tulosteet alkaen 14 € + alv.

 

Tonttikartat

Tontinlohkomisessa tehty toimituskartta, josta käy ilmi mm. tontin rajamitat, ulottuvuus ja muodostuminen (sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset).

 

Rakennuslupakartta

Tarvitaan haettaessa rakennuslupaa. Se sisältää ajantasaisen kantakarttaotteen, tonttikartan, asemakaavakartan ja asemakaavamääräykset. Kokonaishinta on 50 euroa.

 

Teemakartat 

Tilauksesta tehdään haluttua teematietoa sisältäviä karttoja.

 

Maastokartat

Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, 1:10 000, on saatavana tulosteita.

 

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta löydät koko Suomen kartat monessa mittakaavassa.

 

Kuva-aineistot

Kaupungin koko keskustaajaman alueelta on saatavana digitaalisessa muodossa ja paperitulosteena vapaasti valitussa mittakaavassa ortoilmakuvaa (kuvaukset 10.7.1999 ja 25.8.2004)  joko pelkkänä kuvana tai kartta-aineistoon yhdistettynä ortokuvakarttana.

Vanhat painetut kartat

Forssan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1925, Bertel Jung.  Numeroitu näköispainos 200 kpl, 64.5 x 86 cm, hinta 25 euroa + alv.

 

Yhteystiedot:

Paikkatietokäsittelijä Tiina Houkka (03) 4141 5335 

 

sähköposti etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

Karttapalvelu