Tekstin koko A A A

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu yksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta, asemakaavoituksesta ja maankäytön suunnitteluun liittyvien selvitysten ja ohjeiden valmistelusta. Sen toiminta-ajatuksena on lähiympäristötason suunnittelulla ja suuntaa antavalla ohjauksella luoda edellytykset viihtyisien, toimivien ja ekologisesti kestävien elinpiirien rakentamiselle kaupungin kaikille asukkaille sekä yhteisöjäsenille.

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelu Forssan kaupungintalo, 3. kerros sähköposti etunimi.sukunimi@forssa.fi

Sirkka Köykkä kaupunginarkkitehti puh. (03) 4141 5342

Anne Seppälä kaavoitusinsinööri puh. (03) 4141 5360

Tuomo Hirvonen vs. kaavoitusarkkitehti puh. (03) 4141 5346

Suunnittelijoiden tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen puhelimitse. 


FORSSAN KESKUSTA - KAUPUNKIKÄVELY

Tervetuloa tutustumaan kävellen valtakunnallisesti arvokkaaseen teollisuusyhdyskuntaan.

Forssan kaupunki on osa Suomen teollisuushistoriaa. Kävelyreitin varrella olevat kohteet kertovat millainen teollisuusyhdyskunta oli. Kävelyreitti on 3,5 km pituinen. Reitti on merkitty maastoon pienillä opastekylteillä. Reitin varrella on kauppoja, ruoka- ja kahvipaikkoja, voit samalla tutustua Forssan kaupalliseen tarjontaan ja pistäytyä välillä syömässä tai kahvilla.

Kaupunkikävely -kierros

Kaupunkikävelyn kartta