Tekstin koko A A A

Forssan kaupunki haluaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon

Forssan kaupungin asukkaiden ja kaupungin välistä vuoropuhelua ja osallistumista lisätään ja tehostetaan ottamalla käyttöön otakantaa.fi -palvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

Otakantaa.fi sivustolla on voinut ottaa kantaa Forssan kaupunkistrategian valmisteluun. Forssan kaupunkistrategia on kuntalaisten ja sidosryhmien kannanottojen ja kommenttien jälkeen hyväksytty valtuustossa 14.4.2014.

Forssa - koko elämän väärtti - kaupunkistrategia avautuu luettavaksi alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

kaupunkistrategia

 

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hyvä kuntalainen! Tee Forssan kaupungille tarkoitetut kuntalaisaloitteet alla olevan linkin kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansalaisneuvonta - keskitettyä neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille 

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluja. 

Kansalaisneuvonnan tehtävänä on:

  • auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen  tai viranomaisen sähköinen palvelu asiansa hoitamiseen
  • tarjota tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin
  • vastata yleisluontoisiin julkisia palveluja koskeviin kysymyksiin.