Päätösten nähtävänäpito

 
 

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään maanantaisin klo 16.30. Näitä kokouksia on vuosittain noin 30. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina klo 18.

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa erikseen sovittavina aikoina.

Yhdyskuntalautakunta kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, keskiviikkoisin klo 17. Yhdyskuntalautakunnan yksityistiejaosto kokoontuu tarvittaessa.

Ympäristölupalautakunta kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, tiistaisin klo 16.

Jätelautakunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa erikseen sovittavina aikoina.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa erikseen sovittavina aikoina.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9–15 vesihuoltoliikelaitoksen toimistossa, Perkiöntie 7.

Muiden toimielinten kokousten tarkastetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9–15 Kaupungintalolla ao. toimialan hallintotoimistossa, Turuntie 18.

Lisäksi pöytäkirjat löytyvät  kaupungin internetsivuilta osoitteesta esityslistat ja pöytäkirjat.

Viranhaltijapäätösten nähtävänäpito

Alla lueteltujen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä päätöksen tekemistä seuraavan viikon tiistaina tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9–15:

- Kaupunginjohtajan, kaupunginsihteerin, kaupunginarkistonhoitajan, tietohallintopäällikön ja toimistopäällikön päätöspöytäkirjat kaupungin keskushallinnon kirjaamossa, Kaupungintalo

- Talousjohtajan päätöspöytäkirjat talouspalveluyksikössä, Kaupungintalo

- Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat henkilöstöpalveluyksikössä, Kaupungintalo

- Sivistysjohtajan, kasvatus- ja opetuspäällikön, työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikön, nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikön, perhepäivähoidonohjaajien, konsultoivan erityislastentarhanopettajan, kenttämestarin ja liikuntasihteerin päätöspöytäkirjat sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialan hallintopalveluyksikössä, Kaupungintalo

- Työllisyyden hoidon päällikön, päiväkotien johtajien, peruskoulujen ja lukion rehtoreiden ja johtajien, Wahren-opiston rehtorin, kirjastotoimenjohtajan, kuvataidekoulun johtavan opettajan, musiikkiopiston rehtorin ja Vesihelmen palvelupäällikön päätöspöytäkirjat sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialan ao. palveluyksikössä

– Teknisen johtajan, jätehuoltopäällikön, kunnallistekniikan päällikön, kaupunginarkkitehdin, kaupungingeodeetin, kaupunginpuutarhurin, kiinteistöpäällikön, rakennuslakimiehen, rakennustarkastajan, ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan päätöspöytäkirjat teknisen ja ympäristötoimen ao. palveluyksikössä, Kaupungintalo

– Vesihuoltojohtajan päätöspöytäkirjat Forssan vesihuoltoliikelaitoksen toimistossa, Perkiöntie 7.

Forssassa 9.1.2014

Forssan kaupunki