Ympäristölupalautakunta

 
 

Ympäristölupalautakunta

Huolehtii rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, kemikaalilaissa tarkoitettuna kunnan kemikaaliviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena, rakennuslainsäädännössä tarkoitettuna kunnan rakennuslupaviranomaisena ja ulkoilulaissa tarkoitettuna kunnan leirintäalueviranomaisena.

Ympäristölupalautakunta kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, tiistaisin klo 16.

Esittelijöinä toimivat ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg , rakennustarkastaja Jukka Laaksonen ja tekninen johtaja Antti Heinilä ja sihteerinä ympäristötarkastaja Henna Moisander

Kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa on Janne Nieminen ja varaedustaja Emmi Lintonen.

Ympäristölupalautakunta 2013 - 31.5.2017

Heino Arto, puheenjohtaja, KESK
p. 0400 840 155, Puolukkatie 10, 30420 Forssa, arto.heino(at)forssa.fi
Kallioinen Marjut, henk.koht. varajäsen, KESK

Aaltonen Timo, varapuheenjohtaja, SDP
timo.aaltonen(at)forssa.fi 
Haake Jari, henk.koht. varajäsen, SDP

Honkala Päivi, jäsen, KOK
Naavakuja 1, 30420 Forssa
paivi.honkala(at)forssa.fi
Hietamäki Siri, henk.koht. varajäsen, KOK

Kauti Kari, jäsen, KOK
kari.kauti(at)forssa.fi 
Stenholm Ossi, henk.koht. varajäsen, KOK

Ilvonen Sirkka-Liisa, jäsen, VAS
sirkka-liisa.ilvonen(at)forssa.fi 
Kinnunen Juhani, henk.koht. varajäsen, VAS