Perusopetus

 
 

Perusopetus

 

Forssan kaupungissa toimii seitsemän perusopetuksen koulua. Oppilaita perusopetuksessa (20.9.2016) on yhteensä 1479. Vuosiluokkien 7 - 9 opetus on keskitetty Kuhalan kouluun ja Keskuskouluun, jotka ovat vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskouluja.

Opetustoimi kehittää yhtenäistä perusopetusta. Oppilaille pyritään rakentamaan ehyt ja yhtenäinen oppimispolku esiopetuksesta perusopetuksen yhdeksänteen luokkaan. Lisäksi kehitetään oppilashuoltoa seutukunnallisesti sekä erityisopetusjärjestelyjä siten, että tulevaisuuden haasteisiin kyetään vastaamaan.

Alakoulut 1-6

Forssassa toimii viisi alakoulua ja kaksi yhtenäistä peruskoulua, joissa on alakoulu ja yläkoulu. Loimijoki jakaa kaupungin pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen.

Pohjoisen alueen alakouluina toimivat Koijärven koulu-päiväkoti, Vieremän ja Heikan koulut sekä Keskuskoulun alakoulu. Kuudennen vuosiluokan jälkeen oppilaat siirtyvät näistä kouluista Keskuskouluun vuosiluokille 7 – 9.

Eteläisen alueen alakouluja ovat Talsoilan ja Tölön koulut sekä Kuhalan koulun alakoulu. Kuudennen vuosiluokan jälkeen oppilaat siirtyvät näistä kouluista Kuhalan kouluun vuosiluokille 7 – 9.

Koulutuksen järjestäjä, Forssan kaupunki, osoittaa koulunsa alkaville lapsille lähikoulun. Ilmoitus lähikoulusta postitetaan huoltajille aina helmikuun loppuun mennessä. Huoltaja voi hakea lapselleen myös oikeutta aloittaa koulu muussa kuin omassa lähikoulussa (ns. toissijainen koulu). Helmikuussa postitettavan ilmoituksen mukana ovat ohjeet toissijaiseen kouluun hakemisesta.

Kaikissa kouluissa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa.

Forssan kaupungin kouluissa on käytössä hyvän oppilashuollon toimintamalli ja koulut kuuluvat Kiva-koulu verkostoon.

Forssan kaupungin koulutoimi toimii ns. lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lapsen oppimista ja kasvamista tuetaan omassa lähikoulussa. Mikäli oman koulun tukitoimet eivät ole riittäviä, voi lapsi siirtyä Tölön koulun pienryhmiin. Tölön koulu on koko Forssan seutukunnan erityisen tuen keskus, jossa voi tarvittaessa opiskella koko perusopetuksen.

Yhtenäiskoulut Kuhalan koulu ja Keskuskoulu

Forssassa toimii kaksi yhtenäistä, vuosiluokkien 1-9, peruskoulua. Molempiin yhtenäiskouluihin siirtyy oppilaita seitsemännelle vuosiluokille Forssan muista alakouluista.

Hallinnollisesti kaupunki on jaettu Loimijoen pohjoisen ja eteläisen puoleisiin alueisiin. Eteläisen alueen Kuhalan kouluun tulee oppilaita seitsemännelle vuosiluokalle Talsoilan ja Tölön kouluista. Pohjoisen alueen Keskuskouluun tulee oppilaita seitsemännelle vuosiluokalle Matkun, Kojon, Vieremän ja Heikan kouluista. 

Kaikissa kouluissa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa.

Forssan kaupungin kouluissa on käytössä hyvän oppilashuollon toimintamalli ja koulut kuuluvat Kiva-koulu verkostoon.

Forssan kaupungin koulutoimi toimii ns. lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lapsen oppimista ja kasvamista tuetaan omassa lähikoulussa. Mikäli oman koulun tukitoimet eivät ole riittäviä, voi lapsi siirtyä Tölön koulun pienryhmiin. Tölön koulu on koko Forssan seutukunnan erityisen tuen keskus, jossa voi tarvittaessa opiskella koko perusopetuksen oppimäärän.

 

Yhteystiedot

Perusopetus
Kaupungintalo 1.krs
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jarmo Pynnönen
sivistysjohtaja
03 4141 5290
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Tiina Kemppainen
kasvatus- ja opetuspäällikkö
03 4141 5231
050 564 0008
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Kirsi Jutila
toimistosihteeri
03 4141 5297
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Eija Mäntylä
toimistosihteeri
03 4141 5292
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit