Maasto- ja vesiliikenne

 
 

Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tapahtuvaan maastoajoon tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa  (pdf).  (Maastoliikennelain 30 §).

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja:

Jäärata tarvitsee luvan
Maastoliikennelain mukaan toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jäärataa käytetään useammin kuin yksittäisiä kertoja talven aikana.